Loading...
AMBASSADØRER2018-11-08T10:40:35+00:00

Vi skal tænke, tale og gøre mere for at udvikle vores demokrati.
Det er vi heldigvis ikke alene om at mene.

Her kan du møde VoresStemmers ambassadørkorps, der ligesom os mener, at det danske demokrati trænger til mere kærlighed.

“Demokratiet er en af de vigtigste grundsten vi har i vores samfund. Det er med til at skabe indflydelse og forståelse for, hvad der sker i samfundet. For mig er demokrati grunden til, at jeg har engageret mig siden grundskolen. Det ønsker jeg også, at andre unge mennesker får muligheden for.”

Helene Glundholt, formand, Erhvervsskolernes Elevorganisation

“Den demokratiske legitimitet opstår, når du som borger kan se, at dine bekymringer bliver taget alvorligt af dine lokale politikere, og sættes ind i en samfundsmæssig kontekst”

Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus og formand for KL

”Den folkelige opbakning og deltagelse i demokratiet og i politik er helt afgørende for styrken af vores demokrati. Men politik i dag er for mange mennesker blevet til noget, som foregår meget langt væk på et slot inde i København. Hvis vi skal fremtidssikre demokratiet, er det helt afgørende, at vi styrker den folkelige deltagelse i udviklingen af og samtalen om vores fælles samfund. Det kræver innovation – men det kræver også en konstant insisteren på de demokratiske værdier”

Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd

“Der er en tendens i tiden til at betragte demokrati og politik som det, der foregår på Christiansborg. Men i det folkelige fællesskab ligger der et ansvar, ingen af os kan løbe fra. Vi er henvist til hinanden, som Hal Koch sagde. Der er ikke nogen andre, der kan eller skal løfte ansvaret for os.”

Lea Korsgaard, medstifter og ansvarshavende chefredaktør, Zetland

”I en tid med nok at frygte, hvor fremtiden synes usikker, hvor udfordringerne er komplekse og løsningerne få, får apatien let overtaget. Vores demokrati er for dyrebart til at vi må tage det for givet. Hver enkelt af os må mønstre mod på og tiltro til at vi kan sætte aftryk på fremtiden, og på den verden der rækker ud over det helt nære, ellers kan vi ikke længere udgøre det folk, som er det frie folkestyres forudsætning”.

Lisbeth Trinskjær, formand, Folkehøjskolernes Forening

”Hvis vi ser på den demografiske udvikling, vil unge fortsætte med at være i undertal relativt til resten af befolkningen. Derfor bliver vi nødt til at udvikle nye demokratiformer, både analogt og digitalt, hvis vi skal sikre unges deltagelse og indflydelse på demokratiet. Vi skal inspirere unge til at forbedre og gribe muligheder for at påvirke egne og andres livsvilkår. Der er et kæmpe uudnyttet potentiale i at inddrage unge i udviklingen af demokratiet både for at styrke unges samfundsengagement og sikre, at demokratiet er for alle.”

Nicolaj Laue Juhl, talperson, Ungdomsbureauet

”Demokrati og folkestyre skal udvikles i takt med den udvikling der sker i vores hverdag først og fremmest skabt af digitalisering og automatisering. Nye muligheder for brugerinddragelse og lokalt demokrati opstår, og de skal udnyttes, men der er også nye trusler for en demokratisk udvikling i form af falske nyheder som vi skal værne os imod. ”

Per Paludan Hansen, formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd

”Det repræsentative demokrati er ikke tilstrækkeligt repræsentativt. Skal det skiftes ud? I så fald med hvad? Det liberale demokrati er under pres, og stadig flere foretrækker en stærk mand eller kvinde. Skal det være fremtiden? Det er vist på tide, vi tager demokratiet alvorligt og gennemtænker det igen. Derfor har jeg sagt ja til at blive demokratiambassadør.”

Per Stig Møller, tidligere folketingsmedlem og minister

“Vi må aldrig tage demokratiet for givet. Mange steder i verden er mennesker villige til at sætte liv og lemmer på spil for de basale menneskerettigheder, som vi har herhjemme. I en tid hvor politikerleden vokser og hvor fakta udfordres, er det vigtigere end nogensinde før, at vi kæmper for de rettigheder, som i denne tid kompromitteres. Demokrati og dannelse skaber myndige og frie individer såvel som fællesskaber. Det er værd at kæmpe for, da det ikke automatisk gives videre til de næste generationer. Vi må uddannes for at lære at forstå værdien af demokratiske rettigheder samtidig med, at vi videreudvikler det, så særligt flere unge får en større plads og tiltro til vores fælles demokrati.”

Sana Mahin Doost, forkvinde, Danske Studerendes Fællesråd

“Vi bryster os i Danmark af at være et innovativt samfund, og vi formår da også hele tiden at udvikle unødvendige dimsedutter og producere nemmere, billigere og mere effektivt. Men når det kommer til noget så fundamentalt som vores demokrati, så synes vi at være gået i en art hypnotisk, ekstatisk komatilstand. Det er vigtigere end nogensinde, at vi tør at tænke og teste nye demokratiske tiltag, og at vi alle gør vores for at møde hinanden i øjenhøjde.”

Silas Harrebye, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

“En forudsætning for at diskutere og træffe de rigtige beslutninger i et demokrati er at vi har adgang til valid information fra mange forskellige kilder. I vores digitale tidsalder oplever vi det paradoks at vi på en gang har en variation af kilder, men har svært ved at finde ud af hvilke der er valide og hvilke der ikke er det. Og vi oplever samtidigt, at vi lever i kommunikation og informationsmæssige ekkokamre, således at tilhængere af en type løsning kun kommunikerer med andre tilhængere af samme løsning. Vi har brug for en oplyst fælles arena for debat og information”

Steen Bording Andersen, formand, Danmarks Biblioteksforening og byrådsmedlem, Aarhus Kommune