Studietur til Frome2019-03-13T08:55:58+00:00

Nye relationer i lokaldemokratiet – studietur til Frome for danske kommuner

Kickstart lokaldemokratiet i din kommune med udviklingsforløb og studietur for borgere, politikere og embedsfolk i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, Helle Engelbrechtsen og bystyret i den engelske by Frome.

Med ”Nye relationer i lokaldemokratiet” tilbyder Tænketanken Mandag Morgen en studietur til Frome i England, som giver jeres kommune nyt netværk, ny viden, inspiration og konkrete værktøjer, der kan hjælpe jer med at udvikle borgerinddragelsen og lokaldemokratiet i jeres kommune.

Udviklingsforløbet er bygge op gennem to elementer:

  • En halvdags forberedende workshop, hvor vi sammen afdækker jeres udfordringer, og hvad I gerne vil have svar på og inspireres til i løbet af turen til Frome.
  • En studietur til Frome der varer 3 hverdage, hvor vi vil besøge borgerdrevne initiativer, politikere, iværksættere, virksomheder og kommunale medarbejdere. På turen vil I have mulighed for at omsætte jeres iagttagelser og indsigter til handlingspunkter og nye tilgange i jeres egen kommune.

Studieturen finder sted finder sted 25.-27. september 2019

Hvorfor skal vi til Frome?

Frome ligger i det sydvestlige England og har ca. 28.000 indbyggere. I 2010 siden tog en gruppe borgere initiativ til at udvikle et nyt medborgerskab, hvor de igennem nye relationer mellem politikere, embedsværk, borgere, foreninger og virksomheder ville genrejse byen på borgernes præmisser. Bevægelsen blev døbt Flatpack Democracy, og i 2011 stiftede borgerne partiet Independents for Frome, der fik 10 kandidater ind i det 17 mand store byråd. Ved seneste byrådsvalg i 2015 vandt partiet samtlige 17 pladser.

Med et nyt politisk lederskab, nye organiseringsformer og nye borgerinddragelsesmetoder har Frome at skabe en stribe af positive resultater for byen.

  • Byen vokser – Frome oplever en befolkningstilvækst på 8%, i en tid, hvor borgere typisk flytter fra de mindre byer til storbyerne
  • Erhvervslivet blomstrer – der skabes flere og flere nye arbejdspladser, og 72% af alle virksomheder i byen har under 5 medarbejdere, hvilket sikrer en større erhvervsmæssig stabilitet
  • Foreningslivet sprudler – 5.000 ud af Fromes 28.000 borgere er engagerede på den ene eller anden måde i de ca. 250 foreninger og aktive grupper, der findes i byen.

Turen vil inspirere til, hvordan man konkret kan skabe nye relationer mellem kommune, borgere og virksomheder, og hvordan udfordringer kan vendes til fortællinger og initiativer, der ikke bare skaber den gode kommune, men også det gode medborgerskab og det gode kultur- og iværksættermiljø.

Hvad skal vi?

Program: Studietur til Frome (tentativt)

Onsdag den 25. september

Afgang fra enten Københavns Lufthavn til Heathrow Lufthavn og ankomst til Frome

Første stop: Frome Town Hall.

Oplæg og dialog med kommunaldirektør, Paul Vunnis,samt medlemmer af Fromes byråd om byens nye politiske visioner og mål

Andet stop: Erhvervshub The Old Church School

Oplæg ved Gavin Eddy, tidligere investeringsrådgiver og nuværende serieiværksætter, om samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet med fokus på, hvordan man styrker den lokale vækst.

Middag:Rye Bakery.

Rye Bakery er en lokalt finansieret kirke, der er ombygget til et bageri og mødeplatform for byens borgere.

Fjerde stop: Byrådsmøde

Byrådsmøderne i Frome er åbne for alle borgere og foregår altid på en anden lokation end rådhuset.

Torsdag den 26. september

Første stop:Edeventure

Edventure er en virksomhed, som understøtter borgerdrevne initiativer igennem bæredygtigt iværksætteri.

Andet stop: The Bicycle Academy

The Bycycle Academy er en virksomhed, finansieret igennem en lokal crowdfunding-kampagne, hvor der undervises i cykelproduktion.

Tredje stop: Cheese & Granin

Oplæg ved Steve MacArthur, direktør, om, hvordan man skaber et økonomisk bæredygtigt medborgerhus, der fungerer som platform for borgeres sociale og kulturelle initiativer.

Frokost: The Good Heart Café

Fjerde stop: Fair Frome

Fair Frome er en social NGO, som arbejder med socialt udsatte borgere.

Middag på The Garden Café.

Fredag den 27. september

Første Stop: The Compassionate Frome Project

Oplæg ved Jenny Hartnell, projektleder, omThe Compassion Project– et sundhedsprojektet, der har reduceret genindlæggelserne blandt ældre borgere med 17% ved at uddanne 500 Community Connectors, der skaber netværk for ensomme ældre i samarbejde med 30 frivillige organisationer.

Afslutning;Frome Town Hall

Dialog og udveksling med politikere, borgere og medarbejdere fra Frome. Hvad kan vi lære af hinanden?

Afgang til Heathrow Lufthavn og ankomst Københavns Lufthavn.

Tilmelding og pris

Hver kommune forventes – som udgangspunkt – at deltage med en gruppe bestående af politikere, embedsfolk og borgere, fx fra foreningslivet. Vi forventer, at 3-8 kommuner vil deltage med 3-9 personer hver.

Prisen for deltagelse er 15.950 kr. ekskl. moms pr. deltager. Prisen inkluderer flybilletter, overnatning, transport, alle faglige oplæg og forplejning ifm. studieturen samt forplejning ifm. den forberedende workshop.

Forløbet tilrettelægges i et samarbejde mellem Tænketanken Mandag Morgen, Helle Engelbrechtsen og bystyret i Frome.

Er du interesseret i at bestille pladser på turen, eller vil du gerne høre mere? Så kontakt Mathias Heilesen, projektleder i Tænketanken Mandag Morgen på mkh@mm.dkeller 2990 1589.

Om Tænketanken Mandag Morgen

Mandag Morgens grundværdi er en stærk ambition om at forbedre verden. For Tænketanken Mandag Morgen betyder det, at vi tager ansvar for at styrke og påvirke den fælles debat og dialog om samfundets udvikling. Det gør vi gennem viden, dagsordensættende formidling, dialog og bred aktørinddragelse.

Vi har gennem mange år arbejdet med, hvordan vi skaber fremtidens demokratiske fællesskaber, så de bliver meningsfulde for de borgere, de er til for. ”Nye relationer i lokaldemokratiet” er en del af Mandag Morgens demokratiprojekt VoresStemmer, hvor vi eksperimenterer med nye demokratiske deltagelsesformer og udvikling af lokaldemokratiet. Læs mere om VoresStemmer her: http://voresstemmer.mm.dk/

Tænketanken Mandag Morgen er en del af Mandag Morgen, der også står bag Ugebrevet Mandag Morgen, TjekDet og MM Next. Tænketanken Mandag Morgen er uafhængig af politiske interesser.

Om Helle Engelbrechtsen

Helle Engelbrechtsen arbejder med at skabe tættere, udviklende og mere ligeværdige forhold mellem politikere, kommuner og borgere. Helle er selvstændig konsulent og har igennem de sidste 20 år faciliteret og været medskaber af udviklingsprocesser i den offentlige sektor. Herudover hjælper hun politikere og myndigheder med at blive klædt på til at understøtte og bakke op om borgernes drivkraft og engagement. Helle har tidligere været bosiddende i Frome.