Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/voresstemmer.mm.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851
ERFARINGER – Vores Stemmer
Loading...
ERFARINGER2024-05-08T12:33:37+00:00

Første del af demokratiprojektet VoresStemmer* er nu afsluttet

Den første del af VoresStemmer* omfatter tre borgermøder i Varde, Assens og Roskilde Kommuner og blev gennemført med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Et overordnet mål i projektet var, at Mandag Morgen ville være med til at forny den demokratiske samtale og mødet mellem borgere og politikere i Danmark.

Projektet har gjort Mandag Morgen til eksperter, når det kommer til borgerinddragelse i politiske processer. Derfor kigger vi nu fremad mod de næste skridt, der skal sikre at projektets metoder bliver udbredt og lever videre fremover.

Hvis du er interesseret i at få et indblik i erfaringerne fra de tre borgermøder, så læs mere herunder. Vil du høre mere om metoderne eller have VoresStemmer* til din kommune, så kontakt projektleder Daniel Honoré Jensen på dhj@mm.dk.

Ved at tage initiativ til et VoresStemmer* borgermøde, bliver du en del af et fællesskab af borgere, foreninger, organisationer og kommuner, der tror på, at almindelige menneskers drømme og ønsker for nærmiljøet skal høres. Og at alle borgere kan bidrage til at gøre deres lokalområde til et bedre sted at leve.

”Vi vil gerne være med til at sætte fokus på, at der er behov for at udvikle lokaldemokratiet, så det bliver ved med at være relevant for alle. På den lange bane kan det være med til at styrke båndet mellem borgere og byråd. Det, tror vi på, kan få nogle helt anderledes forslag og ideer til ny politik på banen.”

– Erik Buhl, borgmester, Varde Kommune

”VoresStemmer* sætter fokus på at styrke og udvikle lokaldemokratiet, borgernes indflydelse og deres deltagelse i den demokratiske og politiske proces. For os som politikere er det vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, at borgerne føler sig både hørt, set og involveret i den politiske proces. Lokaldemokratiet er en af hjørnestenene i den sammenhængskraft, som vi ønsker skal kendetegne vores kommune.”

– Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune

”Borgerne derude er specialister på deres områder, og med deres input kan vi gøre det endnu bedre. Når vi inddrager borgerne, handler det om at opbygge stærke fællesskaber, som giver mening for borgerne. Det handler om at skabe løsninger sammen med borgerne i stedet for at tænke løsninger for borgerne.” 

– Joy Mogensen, borgmester, Roskilde Kommune

Læs mere om Vores Stemmer

Vi arbejder på at arrangere et VoresStemmer*Danmark, hvor borgere fra hele landet mødes, diskuterer og finder løsningerne sammen. Vi leder efter partnere, der vil være med til at realisere drømmen. Er det dig, så kontakt projektleder Trine Frydkjær på tfr@mm.dk. Vi hører også gerne fra dig, hvis du vil have et VoresStemmer til din kommune.

”For Assens Kommune er det vigtigt, at vi konstant har fokus på at styrke og udvikle lokaldemokratiet, og dermed borgernes mulighed for at engagere sig i den demokratiske og politiske proces. Med VoresStemmer*Assens fik vi en unik mulighed for at afprøve nye metoder til involvering af borgerne”.  – Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune

Hvordan ser et VoresStemmer* borgermøde ud?

I begyndelsen af processen vælger kommunerne et overordnet tema for borgermødet. I Varde Kommune var det ’Hvordan skaber vi en kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt?’, i Assens var det ’Hvordan skaber vi en bedre sundhed for alle i Assens Kommune?’ og i Roskilde var det ’Hvordan udvikler vi Roskilde Kommune mere bæredygtigt?’

På dagen for selve borgermødet danner deltagerne indenfor temaet en dagsorden bestående af de emner, som de brænder for at diskutere og udvikle ideer på baggrund af.  I fællesskab med andre borgere med samme interesser, bruger deltagerne resten af dagen på at udvikle ideer og forslag til indsatser og politikker, der kan løse de udfordringer, som borgerne finder mest betydningsfulde.

Borgermøderne bliver afrundet ved en afstemning mellem alle de udviklede ideer og forslag, hvor borgerne hver især stemmer på de forslag, de synes bedst om. Stemmerne bliver talt sammen og de ti forslag, der får flest stemmer, går videre til et efterfølgende kvalificeringsforløb, hvor en mindre gruppe borgere arbejder videre med at styrke ideerne. Til slut præsenterer borgerne de færdige ideer og forslag for de relevante modtagere – f.eks. byrådet.

Læs mere om VoresStemmer*

”VoresStemmer har været med til at give Roskilde Kommune en anden type borgerinddragelse. Metoden og konceptet har givet konkrete og kreative input til, hvordan et møde med borgerne kan folde sig ud, når borgerne er med til at skabe dagsordenen med de punkter, som er relevante for dem. Det kan vi ikke tænke os til i kommunen, og det har givet os andre blikke på inddragelse af borgere. Det mest imponerende er det store engagement, som borgerne møder med.” – Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kommune

”Vi er gået ind i VoresStemmer, fordi vi gerne vil være med til at udvikle og forny lokaldemokratiet. Det skal blive ved med at være relevant for alle. VoresStemmer satte en god ramme for den demokratiske samtale, og vi politikere kom i dialog med nogle andre end dem, der normalt deltager. Vi oplevede en god og konstruktiv stemning, som gjorde det muligt for alle at være med. Det er et stort skridt i den rigtige retning for lokaldemokratiet.”Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune

Hvem er deltagerne?

Et repræsentativt udsnit af borgerne i kommunen bliver inviteret med en personlig invitation i deres e-Boks.

Det medfører en stor repræsentation af borgere, der ikke normalt engagerer sig, når kommunen inviterer. Dermed står det klart, at måden at invitere på – som var ny for de medvirkende kommuner i første del af projektet – kan bruges til at engagere nye grupper af borgere i politikudviklingen. Evalueringerne fra de tre borgermøder viser, at den personligt rettede invitation betød meget for motivationen for at deltage.

Hvad siger borgerne?

Der var stor begejstring blandt de fremmødte borgere for både initiativet, metoden og engagementet på dagen. Der er blevet evalueret på to forskellige måder på baggrund af borgermøderne: En skriftlig fritekstevaluering, der blev udfyldt af deltagerne på postkort i slutningen af selve borgermøderne, samt en elektronisk deltagerevaluering, der blev udsendt efterfølgende. Nedenfor ses udvalgte resultater.

I løbet af 2018/2019 har vi afholdt:

Loading...
Loading...