Loading...
BORGERMØDER2019-05-09T07:27:53+00:00

Vi tror på, at mennesker betyder noget. Vi tror på, at helt almindelige menneskers drømme og ønsker til deres nærmiljø skal høres. Vi tror på samtalen og værdien af at mødes, være nysgerrige og give plads til forskellighed. Det er grundstenene i et levende demokrati.

Derfor afprøver vi en ny demokratisk samtaleform, der sætter de borgere, som demokratiet er til for, i centrum. Det er borgerne, der sætter dagsordenen. Det er borgerne, der udvikler løsningerne sammen. Og det er politikerne, der lytter.

Vi kalder det VoresStemmer.

Er du interesseret i at afholde VoresStemmer* i din kommune? Så læs mere her

Er du interesseret i at
afholde dit eget
lokale
VoresStemmer*
Så læs mere her

I løbet af 2018/2019 har vi afholdt:

Loading...
Loading...

Få VoresStemmer* til din kommune

Mandag Morgen har taget initiativ til projektet VoresStemmer*. Formålet er at forny den demokratiske samtale mellem borgere og politikere og engagere flere i at udvikle vores samfund.

I mange kommuner og lokalsamfund arbejder man med at forny borgernes deltagelsesmuligheder i de demokratiske beslutningsprocesser, f.eks. i nye udvalgsformer, gennem borgerstyrede budgetter og andre borgerdrevne initiativer. Samme mønster ses i mange byer og lokalsamfund i udlandet. Der er behov for at sætte yderligere skub på denne udvikling og sprede de gode erfaringer til hele landet.

De danske kommuner er centrale aktører, når det kommer til udviklingen af den demokratiske samtale i Danmark. Din kommune kan ved brug af VoresStemmer* være frontløbere for nytænkningen og udviklingen af demokratiet.

Metode

De kommunale VoresStemmer* borgermøder tager primært udgangspunkt i teorien bag metoden Open Space Technology. Det er en metode, der gør det muligt at samle en stor gruppe deltagere med meget forskelligt udgangspunkt om at tage del i en arbejdende proces, hvor man i fællesskab udvikler konkrete idéer og løsninger. Deltagerne danner selv dagsordenen, og udvikler i fællesskab løsninger, som de brænder for. Udviklingsforløbet udmunder i en præsentation, hvor deltagerne fremlægger løsningerne for politikerne eller byrådet i den givne kommune.

Derudover er programmet inspireret af G1000, som er et velafprøvet koncept for borgermøder i stor skala, der blandt andet er blevet afholdt i Belgien og Holland.

Principperne i et VoresStemmer borgermøde er:

  • Vi inviterer et repræsentativt udsnit af befolkningen til at deltage.
  • Det foregår en lørdag, så flest mulige kan være med.
  • Dagen har et overordnet tema eller brændende spørgsmål – men ellers er dagsordenen åben.
  • Det er deltagerne, der bestemmer, hvad der skal diskuteres, hvem de vil gøre det med – og hvordan de vil gøre det.

Efter borgermødet arbejder en mindre gruppe videre med de forslag, der bliver udviklet, og præsenterer dem for byrådet og andre interessenter fra lokalområdet.

Skal I være med?

Vi søger flere kommuner, der har lyst til at eksperimentere med nye måder at engagere borgerne i lokaldemokratiet. Når konceptet er færdigudviklet og afprøvet, kommer metoder og vejledninger til at være frit tilgængeligt på hjemmesiden til alle, der har lyst til at bruge det.
Tænketanken Mandag Morgen tilbyder desuden bistand til planlægning og eksekvering af et VoresStemmer* forløb, der løber over ca. 6 måneder.

Vi tilbyder:

  • Afvikling af forløbet, herunder forberedelse og planlægning af proces, deltagerhåndtering, uddannelse af frivillige, afvikling af borgermøde og efterfølgende proces, kommunikation, evaluering mv.
  • Tilpasning af konceptet til jeres kontekst og ønsker.

Vil du høre mere, kontakt projektleder Trine Frydkjær på tfr@mm.dk. 

Hold dit eget lokale VoresStemmer*

Vi tror på, at alle mennesker har ideer, drømme og ønsker for det samfund de lever i, og at vi i fællesskab kan skabe forandringerne sammen. Det er en af grundstenene i et levende demokrati.

Men det kræver, at mennesker mødes og taler med hinanden, om det, der er vigtigt for dem hver især – og hvad de kan sammen.
Derfor er vi er i gang med at udvikle et koncept for hyperlokale VoresStemmer. Tanken er, at alle kan tage initiativ til at holde et borgermøde. Vi hjælper med et format og inspiration til, hvordan du kommer i gang.

Det er ofte helt almindelige borgere, der skaber positive forandringer i lokalsamfundet. Det kan være villavejens beboere, der går sammen om at bygge et nyt forsamlingshus. Byens unge, der omdanner en nedlagt bygning til et spillested. Eller den lokale fodboldklub, der inviterer socialt udsatte børn ind i fællesskabet ved at tilbyde dem gratis fodboldtræning.

Fælles for mange positive forandringer er, at det er lokalområdets borgere, der tager fat om de udfordringer som de oplever i hverdagen, og løser dem sammen. Vi har lavet en håndbog til dig, der har lyst til at afvikle et VoresStemmer* borgermøde i dit lokalområde – hvad end det er på den lokale skole, på biblioteket, i byens forsamlingshus eller hjemme hos dig selv.

Ved at tage initiativ til et VoresStemmer* borgermøde, bliver du en del af et fællesskab af borgere, foreninger, organisationer og kommuner, der tror på, at almindelige menneskers drømme og ønsker for nærmiljøet skal høres. Og at alle borgere kan bidrage til at gøre deres lokalområde til et bedre sted at leve

VoresStemmer* Håndbog

Håndbogen tager dig gennem de fire faser, der indgår i et VoresStemmer* forløb.

Du får redskaber og gode råd til alt fra mobilisering af deltagere og udvikling af tema til hvordan man laver et godt program og en detaljeret drejebog. Du vil også kunne finde links til videoklip samt konkrete øvelser og eksempler, der hjælper dig på vej.
Alt sammen så du kan blive klædt bedst muligt på til at afholde et VoresStemmer* borgermøde.

Find håndbogen her

Mandag Morgen tilbyder gratis sparring, hvis du vil holde et borgermøde i dit lokalområde. Kontakt Mathias Heilesen på 2990 1589 eller mkh@mm.dk for nærmere info.