Loading...
BORGERMØDER2018-12-06T07:26:54+00:00

Vi tror på, at mennesker betyder noget. Vi tror på, at helt almindelige menneskers drømme og ønsker til deres nærmiljø skal høres. Vi tror på samtalen og værdien af at mødes, være nysgerrige og give plads til forskellighed. Det er grundstenene i et levende demokrati.

Derfor afprøver vi en ny demokratisk samtaleform, der sætter de borgere, som demokratiet er til for, i centrum. Det er borgerne, der sætter dagsordenen. Det er borgerne, der udvikler løsningerne sammen. Og det er politikerne, der lytter.

Vi kalder det VoresStemmer.

I løbet 2018/2019 skal vi afholde:

Loading...
Loading...

Hvordan foregår det?

Principperne i et VoresStemmer borgermøde er:

  • Vi inviterer et repræsentativt udsnit af befolkningen til at deltage.
  • Det foregår en lørdag, så flest mulige kan være med.
  • Dagen har et overordnet tema eller brændende spørgsmål – men ellers er dagsordenen åben.
  • Det er deltagerne, der bestemmer, hvad der skal diskuteres, hvem de vil gøre det med – og hvordan de vil gøre det.

Efter borgermødet arbejder en mindre gruppe videre med de forslag, der bliver udviklet, og præsenterer dem for byrådet og andre interessenter fra lokalområdet.

Vil du lave dit eget VoresStemmer*?

Vi tror på, at alle mennesker har ideer, drømme og ønsker for det samfund de lever i, og at vi i fællesskab kan skabe forandringerne sammen. Det er en af grundstenene i et levende demokrati.

Men det kræver, at mennesker mødes og taler med hinanden, om det, der er vigtigt for dem hver især – og hvad de kan sammen.

Derfor er vi er i gang med at udvikle et koncept for hyperlokale VoresStemmer. Tanken er, at alle kan tage initiativ til at holde et borgermøde. Vi hjælper med et format og inspiration til, hvordan du kommer i gang. 

Konceptet kommer til at være frit tilgængeligt her på hjemmesiden. Men ved du allerede nu, at du har lyst til at invitere din vej, din landsby eller måske din lokale forening til at diskutere det, I synes er vigtigt for jeres lokalområde, så kontakt os meget gerne.