Loading...
FORSIDE2019-06-28T13:22:31+00:00

I VoresStemmer* har vi en vision om, at demokratiet skal udvikles

Dialogen mellem borgere og politikere skal nytænkes. Almindelige menneskers drømme, ønsker og ideer skal være i centrum i den politiske debat. Vi samler centrale aktører om at gentænke den demokratiske samtale og skubber på udviklingen gennem konkrete aktiviteter. Vi afprøver nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark. Og vi udbreder viden og erfaringer til hele landet.

Tilgang

I VoresStemmer* vil Tænketanken Mandag Morgen – sammen med en masse forskellige samarbejdspartnere – skubbe på den positive udvikling. Det gør vi bl.a. ved at igangsætte en række konkrete aktiviteter, der nytænker den demokratiske samtale og giver borgerne mulighed for at skabe løsninger på de udfordringer, de oplever. Vi vil bl.a.:

– Afvikle en række borgermøder, hvor 200-500 tilfældigt udvalgte borgere i en specifik kommune mødes for at udvikle løsninger på en kommunal udfordring.

–  Stille værktøjer til rådighed til afviklingen af borgermøder, hvor helt almindelige borgere, foreninger eller organisationer overalt i landet kan tage initiativ til at mødes og udvikle løsninger på helt lokale udfordringer.

– Afvikle et nationalt borgermøde, hvor 500-1.000 tilfældigt udvalgte danskere mødes for at udvikle løsninger på en national udfordring.

Ved at tage initiativ til et VoresStemmer* borgermøde, bliver du en del af et fællesskab af borgere, foreninger, organisationer og kommuner, der tror på, at almindelige menneskers drømme og ønsker for nærmiljøet skal høres. Og at alle borgere kan bidrage til at gøre deres lokalområde til et bedre sted at leve.

”Vi vil gerne være med til at sætte fokus på, at der er behov for at udvikle lokaldemokratiet, så det bliver ved med at være relevant for alle. På den lange bane kan det være med til at styrke båndet mellem borgere og byråd. Det, tror vi på, kan få nogle helt anderledes forslag og ideer til ny politik på banen.”

– Erik Buhl, borgmester, Varde Kommune

”VoresStemmer* sætter fokus på at styrke og udvikle lokaldemokratiet, borgernes indflydelse og deres deltagelse i den demokratiske og politiske proces. For os som politikere er det vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, at borgerne føler sig både hørt, set og involveret i den politiske proces. Lokaldemokratiet er en af hjørnestenene i den sammenhængskraft, som vi ønsker skal kendetegne vores kommune.”

– Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune

”Borgerne derude er specialister på deres områder, og med deres input kan vi gøre det endnu bedre. Når vi inddrager borgerne, handler det om at opbygge stærke fællesskaber, som giver mening for borgerne. Det handler om at skabe løsninger sammen med borgerne i stedet for at tænke løsninger for borgerne.” 

– Joy Mogensen, borgmester, Roskilde Kommune

Læs mere om Vores Stemmer

Vi arbejder på at arrangere et VoresStemmer*Danmark, hvor borgere fra hele landet mødes, diskuterer og finder løsningerne sammen. Vi leder efter partnere, der vil være med til at realisere drømmen. Er det dig, så kontakt projektleder Trine Frydkjær på tfr@mm.dk. Vi hører også gerne fra dig, hvis du vil have et VoresStemmer til din kommune.

NYHEDER

Alle nyheder

PARTNERE

Vores Stemmer er et initiativ fra Mandag Morgen, der gennemføres i samarbejde med Assens Kommune, Roskilde Kommune og Varde Kommune med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.