Loading...
FORSIDE2018-08-14T09:03:48+00:00

Demokratiet skal udvikles.
Dialogen mellem borgere og politikerne skal nytænkes.
Almindelige menneskers drømme, ønsker og ideer skal være i centrum i den politiske debat.

”Vi vil gerne være med til at sætte fokus på, at der er behov for at udvikle lokaldemokratiet, så det bliver ved med at være relevant for alle.På den lange bane kan det være med til at styrke båndet mellem borgere og byråd. Det, tror vi på, kan få nogle helt anderledes forslag og ideer til ny politik på banen.”

– Erik Buhl, borgmester, Varde Kommune

”Vores Stemmer sætter fokus på at styrke og udvikle lokaldemokratiet, borgernes indflydelse og deres deltagelse i den demokratiske og politiske proces. For os som politikere er det vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, at borgerne føler sig både hørt, set og involveret i den politiske proces. Lokaldemokratiet er en af hjørnestenene i den sammenhængskraft, som vi ønsker skal kendetegne vores kommune.”

– Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune

”Borgerne derude er specialister på deres områder, og med deres input kan vi gøre det endnu bedre. Når vi inddrager borgerne, handler det om at opbygge stærke fællesskaber, som giver mening for borgerne. Det handler om at skabe løsninger sammen med borgerne i stedet for at tænke løsninger for borgerne.” 

– Joy Mogensen, borgmester, Roskilde Kommune

Læs mere om Vores Stemmer

NYHEDER

Alle nyheder

PARTNERE

Vores Stemmer er et initiativ fra Mandag Morgen, der gennemføres i samarbejde med Assens Kommune, Roskilde Kommune og Varde Kommune med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.